مطالب توسط userparsnama

ردیابی ناوگان خودرو های تعمیرات خطوط انتقال مخابرات

ردیابی ناوگان خودرو های تعمیرات خطوط انتقال مخابرات بهبود سریع خطوط انتقال و ارائه خدمات مخابراتی بهینه: با استفاده از ردیاب خودرو و سامانه ردیابی مسیر صحیحی را در جهت مدیریت ناوگان و نیرو های خدمات رسان پست های مخابراتی برگزیده اید، تا در زمانی کوتاه خدماتی ارزنده را ارائه نمایند. نیروی انسانی، ابزار، مکان […]