*راهنمای دستورات پیامکی به دستگاه ردیاب (جی پی اس)*

نکات قابل توجه هنگام فرستادن کد به دستگاه ردیاب (جی پی اس):

1-تمام اعدادی که لازم است ارسال شود انگلیسی باشد

2-کاراکتر+ در متون زیر در کد ارسالی تایپ نمی شود  و به این معنی است که هیچ فاصله ای بین دو کد یا عدد و حرف وجود ندارد

3- کاراکتر SPACE به این معنی است که یک فاصله خالی بین آن وجود دارد

4- دستگاه به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد

توجه داشته باشید تمامی کدهای زیر بایستی به شماره سیم کارت دستگاه ردیاب (جی پی اس)ارسال شود.


 تعریف مدیر:

 اگر به دستگاه ردیاب (جی پی اس) شماره مدیر تعریف نگردد هر شماره ای با دستگاه (جی پی اس)تماس بگیرد می تواند موقعیت دستگاه

ردیاب (جی پی اس)را بدهد ولی در صورت تعریف مدیر دستگاه فقط اجازه داده می شود موقعیت خودرو خود را مشاهده نماید به این منظور کد زیر را به دستگاه ارسال نمایید

 ADMIN+PASSWORD+SPACE+CELL PHONE NUMBER

 یعنی اگر بخواهیم شماره موبایل09128609313  را به عنوان مدیر دستگاه ردیاب (جی پی اس) تعریف نماییم باید کد زیر را برای دستگاه ارسال نماییم

 ADMIN123456  +989128609313

 دستگاه ردیاب (جی پی اس) در جواب کد ADMIN OK را ارسال می نماید


 تغییر پسورد:

درصورت تغییرپسورد دستگاه ردیاب (جی پی اس) با شرکت پارس نما- واحد پشتیبانی تماس حاصل نمایید.


 نحوه خاموش کردن خودرو:

برای خاموش نمودن خودرو خود کد زیر را استفاده نمایید:

STOP+PASSWORD ———-> STOP123456

دستگاه ردیاب (جی پی اس) برای شما کد STOP ENGINE SUCCEED را ارسال می نماید(دیگر خودرو با استارت روشن نمی شود)

برای اجازه روشن شدن مجدد خودروی خود از کد زیر استفاده نمایید:

Resume123456

دستگاه ردیاب (جی پی اس) برای شما کد RESUME ENGINE SUCCEED را ارسال می نماید.


نحوه استفاده از شنود دستگاه:

در صورت داشتن میکروفن برای شنود صدای داخل کابین خودروی خود از کدزیر استفاده نمایید:

MONITOR+PASSWORD ———- > MONITOR123456

دستگاه (جی پی اس) برای شما MONITOR OK  را ارسال می نماید.

درصورت تماس با دستگاه (جی پی اس) شما می توانید صدای محیط را شنود نمایید

برای برگرداندن دستگاه (جی پی اس) به حالت ردیابی و ارسال اطلاعات روی سامانه کد:

TRACKER+PASSWORD ———> TRACKER123456

دستگاه (جی پی اس) برای شما TRACKER OK  را ارسال می نماید

برای دریافت موقعیت جغرافیایی با شماره سیم کارت دستگاه (جی پی اس) تماس حاصل نمایید.